Sagadnace, giay khieu vu

Hotline: 0938093839

Sagadnace, giay khieu vu

Workshop Rumba và Waltz tại Buôn Mê Thuột

Workshop Dạy Rumba và Waltz của Kiện tướng quốc gia Giang Châu – Quỳnh Quyên tại Buôn Mê Thuột. Lớp học hơn 60 học viên. Các anh chị học viên tập rất hăng say.13769588_684536351699817_1597520974378938327_n 13626443_684536391699813_8200237991543365583_n