Sagadnace, giay khieu vu

Hotline: 0938093839

Sagadnace, giay khieu vu

Điều lệ thi đấu Sagadance Cup lần II – 2013

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU SAGADANCE CUP LẦN II – 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

_____________________________________

Số:       /ĐL-TDTT Quận 10, ngày   25    tháng 05    năm 2013

 

ĐIỀU LỆ
Giải khiêu vũ thể thao Quận 10 mở rộng
“SAGADANCE CÚP lần II năm 2013”.
_____

 

Điều 1: Mục đích ý nghĩa:
– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
– Nhằm phát triển phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn Quận 10 và thành phố Hồ Chí Minh.
– Tạo sân chơi cho người tập luyện môn khiêu vũ thể thao thi đấu giao lưu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Cũng như đánh giá trình độ vận động viên chuẩn bị tham dự các giải cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế.
Được sự cho phép của Sở Văn hóa, thể thao, du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Quận 10. Trung tâm thể dục thể thao Quận 10 phối hợp với câu lạc bộ khiêu vũ thể thao SagaDance tổ chức giải khiêu vũ thể thao Quận 10 mở rộng“SAGADANCE CÚP lần II năm 2013”.
Điều 2: Đối tượng, điều kiện và nội dung thi đấu:
– Công dân Việt Nam yêu thích bộ môn khiêu vũ thể thao, đang tập luyện tại các câu lạc bộ khiêu vũ có quyền đăng ký tham dự.
– Đăng ký tham dự theo đơn vị, câu lạc bộ. Đăng ký theo đúng đối tượng và mẫu đăng ký do Ban tổ chức ban hành.
– Vận động viên đăng ký tham dự phải có giấy xác nhận sức khỏe đủ điều kiện thi đấu môn khiêu vũ thể thao. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của vận động viên thi đấu cho đơn vị mình trước, trong và sau giải.
– Vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị, câu lạc bộ.
– Vận động viên tham gia thi đấu phải tuân thủ những qui định của Ban tổ chức.
– Lệ phí thi đấu:    100.000 VNĐ/01 vận động viên thi đấu Solo.
200.000 VNĐ/01 đôi/01 nội dung thi đấu.
                            

 

 

Nội dung thi đấu:

 

TT

Nội dung thi đấu

Điệu

Standard

Latin

1

Hạng A Thanh niên

5 Điệu

W,T,VW,SF,Q

C,S,R,PD,J

2

Hạng B Thanh niên

4 Điệu

W,T,SF,Q

C,S,R,J

3

Hạng C Thanh niên

3 Điệu

W,T,Q

C,R,J

4

Hạng D1 Thanh niên

2 Điệu

W,Q

C,J

5

Hạng D2 Thanh niên

2 Điệu

W,T

C,R

6

Hạng D Thầy – Trò

2 Điệu

W,T

C,R

7

Hạng C Thầy – Trò

3 Điệu

W,T,Q

C,R,J

8

Hạng B Trung niên trên 35

4 Điệu

W,T,SF,Q

C,S,R,J

9

Hạng C Trung niên trên 35

3 Điệu

W,T,Q

C,R,J

10

Hạng D Trung niên trên 35

2 Điệu

W,T

C,R

11

Hạng B Cao niên trên 50

4 Điệu

W,T,SF,Q

C,S,R,J

12

Hạng C Cao niên trên 50

3 Điệu

W,T,Q

C,R,J

13

Hạng D Cao niên trên 50

2 Điệu

W,T

C,R

14

Hạng D Cao niên trên 55

2 Điệu

W,T

C,R

15

Beginner (syllabus)

1 Điệu

W

CC

16

Beginner (syllabus)

1 Điệu

T

S

17

Beginner (syllabus)

1 Điệu

SF

R

18

Beginner (syllabus)

1 Điệu

VW

PD

19

Beginner (syllabus)

1 Điệu

QS

J

20

Solo Hạng D Thanh niên

2 Điệu

W,T

C,R

21

Solo Hạng D Thiếu nhi dưới 12

2 Điệu

W,T

C,R

22

Solo Hạng D Thiếu nhi dưới 16

2 Điệu

W,Q

C,J

23

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8

1 Điệu

W

CC

24

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8

1 Điệu

T

S

25

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8

1 Điệu

SF

R

26

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8

1 Điệu

QS

J

27

Solo Hạng D Thiếu nhi dưới 8

2 Điệu

W,T

C,R

28

Solo Hạng C Thiếu nhi dưới 8

3 Điệu

W,T,QS

C,R,J

29

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12

1 Điệu

W

CC

30

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12

1 Điệu

T

S

31

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12

1 Điệu

SF

R

32

Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12

1 Điệu

QS

J

33

Solo Hạng D Thiếu nhi dưới 12

2 Điệu

W,Q

C,J

34

Solo Hạng C Thiếu nhi dưới 12

3 Điệu

W,T,QS

C,R,J

35

Solo Hạng D Thiếu nhi dưới 16

2 Điệu

W,T

C,R

36

Solo Hạng D Thanh niên

2 Điệu

W,T

C,R

37

Vô địch 01 điệu mở rộng

1 Điệu

W

C

38

Vô địch 01 điệu mở rộng

1 Điệu

T

S

39

Vô địch 01 điệu mở rộng

1 Điệu

SF

R

40

Vô địch 01 điệu mở rộng

1 Điệu

VW

PD

41

Vô địch 01 điệu mở rộng

1 Điệu

QS

J

42

Hạng F Show Dance

 

Điều 3: Luật và các qui định trong thi đấu:
3.1 Luật thi đấu, nhóm tuổi thi đấu và cách chấm điểm áp dụng theo luật của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF).
3.2 Vận động viên được tập thử thi đấu với nhạc khi chạy sàn.
3.3 Vận động viên tham dự Showdance tự chuẩn bị nhạc và gửi về Ban tổ chức trước 03 ngày. Thời lượng thi đấu là 03 – 05 phút. Vận động viên có thể ghép nhiều điệu nhảy để trình bày (vì đây là nội dung thi đấu biểu diễn).
3.4 Solo là nội dung thi đấu dành cho vận động viên nam, nữ thi một mình, trang phục vũ hình tự do.
3.5 Vận động viên không được đổi bạn nhảy trong một nội dung thi đấu.
3.6 Cả hai vận động viên thi đấu đôi phải nằm trong độ tuổi qui định.
3.7 Vận động viên thi nội dung thi đấu E (01 điệu beginner) phải theo chuẩn syllabus, kh&o

 

Điều 4: Khen thưởng – Kỷ luật:
4.1 Hạng A 05 điệu:         – Giải I:     Cúp và hiện kim   2.000.000đ.
– Giải II:      Cúp và hiện kim   1.500.000đ.
– Giải III:     Cúp và hiện kim   1.000.000đ.
4.2 Showdance chỉ duy nhất 01 giải Vô địch 1.000.000đ.
4.3 Huy chương và Giấy chứng nhận thành tích cho tất cả các nội dung thi đấu.
4.4 Vận động viên và các đơn vị phải tuân thủ theo đúng thời gian và những qui định của Ban tổ chức giải.
Điều 5: Khiếu nại:
5.1 Vận động viên và đơn vị không được quyền khiếu nại.
5.2 Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng về chuyên môn.
5.3 Trong mọi trường hợp, quyết định của Trưởng ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng.
Điều 6: Thời gian – Địa điểm:
– Hạn chót đăng ký thi đấu: đến hết ngày 01/07/2013. Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao quận 10, câu lạc bộ Sagadance – Lầu 1, số 09 Thành Thái phường 14 quận 10.
– Họp chuyên môn, phát số đeo: 09 giờ 00, thứ năm ngày 11/07/2013 Địa điểm: nhà hàng Đông Hồ
– Thử sàn lúc 15h00 ngày 11/07/2013
– Thi đấu: 10 giờ 00, thứ sáu ngày 12/07/2013. Nhà hàng Đông Hồ
Địa chỉ: 195 – 197 Cao Thắng (nối dài), P.12, Q.10
– Tham khảo thông tin chi tiết tại website: www.sagadance.com
– Điện thoại liên hệ:      Hlv Giang Châu:  0903.350.361
Hlv Quỳnh Quyên: 0938.0938.39
Điều 7: Điều khoản khác:
Ban tổ chức được quyền thay đổi điều lệ, lịch thi đấu và sẽ thông báo đến các đơn vị 01 ngày trước ngày thi đấu.

 

 

 

GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI

 

 

Bùi Văn Đức.